Cappadocia

Museum Hotel

CUSTOMIZE YOUR OWN TRAVEL IN CAPPADOCIA                                                                                                    "Over 12 years experience of customized travel in Turkey"

I am looking to travel 

I plan on traveling

I would like to travel for  

I have researched my trip

Travel Agency

Exclusively Private

AZIZ BASIL CHURCH

 

 Pancarlık Valley  - Theodore Church  - Uzumlu Church  - Mazi Underground Cities  - Taskinpasa

Gomeda Vadisinin batı tarafında , Mustafapaşa kasabasının 2 km batısında bulunan kilise, dikdörtgen planlı, iki apsisli, iki nefli olup, iki sütunla desteklenen düz bir tavana sahiptir. Batı nefin duvarları kırmızı aşı boyası ile boyanmış sütunlar ve bunların arasında nişler bulunmaktadır. Doğu nefinde ise ağırlıklı olarak geometrik ve bitki motiflerine yer verilmiştir. Bu nefin Gomeda Vadisine bakan tarafında , kapısı yıkılmış durumda olan ve bu kiliseye bağış yapan bir kişiye ait olduğu tahmin edilen bir mezar bulunmaktadır.


Doğu nefin apsisi palmiye yaprakları motifiyle bordür geçilmiş, üzerlerinde dönemin Patriklerinin adları yazılı olan üç adet malta haçı ile süslemiştir. Bu haçlar ayrıca, üzerlerindeki isimler haricinde, ortadaki haç Hz. İbrahim, diğerleri ise Hz. İshak ve Hz Yakup'u sembolize etmektedir. Araştırmacılar ayrıca bu haçların Cenneti ya da Golgota tepesindeki üç haçı sembolize edebileceklerini belirtmişlerdir. Geometrik ve bitkisel bezemelerle süslü tavandaki büyük haç, kornişteki kitabeye göre, Aziz Constantinopole'ü sembolize etmektedir.


İkonoklazm kavramı ile bağıntılı bu motiflerin yanında, apsisin önünü, önemli iki aziz olan Aziz Basil ve Nazianus'lu Aziz Gregory resmedilmiştir. Araştırmacılara göre Aziz Basil Kilisesi İkonoklazm döneminde (726-843) ya da daha geç bir periyoda tarihlenmektedir.

 

AZIZ BASIL CHURCH CAPPADOCIA AZIZ BASIL CHURCH

 


Matiana Travel Museum Hotel Matiana Travel Museum Hotel Indigo Group of Company Worldwide network of Boutique Style travel agencies & Luxury travel services Lil'a Restaurant Cross Golf Cappadociaonline Boutique Style Hotels

 

Orta Mah. Uzundere Cad. no:15/A  Goreme 50180  Cappadocia - Nevsehir, Turkey 

Phone: +90 (0)384 2712902    Fax: +90 (0)384 2712903 

 

All Rights Reserved. 2011 INDIGO TURIZM SAN. TIC. LTD. STI

Cappadociaonline is a proud member of

Indigo Turizm