Cappadocia

Museum Hotel

CUSTOMIZE YOUR OWN TRAVEL IN CAPPADOCIA                                                                                                    "Over 12 years experience of customized travel in Turkey"

I am looking to travel 

I plan on traveling

I would like to travel for  

I have researched my trip

Travel Agency

Exclusively Private

TOKALI  KİLİSESİ

 

 

TOKALI CHURCHBölgenin bilinen en eski kaya kilisesi olup 4 mekandan oluşur. Tek Nefli Eski Kilise, Yeni Kilise, Eski Kilise'nin altındaki Kilise, Yeni Kilise'nin kuzeyindeki Yan Şapel.

 

10. yüzyılın başlarına tarihlenen Eski Kilise, bugün Yeni Kilise'nin giriş mekanı şeklinde ise de orijinalde tek nefli, beşik tonozlu bir yapıdır. Doğusuna Yeni Kilise'nin eklenmesi sırasında apsisi tamamen yıkılmıştır. Sahneler tonoz yüzeyine ve duvarların üst bölümüne yerleştirilmiştir. İsa'nın hayatını kapsayan siklus tonozda panellere ayrılmış olup, sahneler sağ kanatta başlayıp sol kanata doğru birbirini takip etmektedir.

 

BUCKLE CHURCHSahneleri: Tonozun ortasında aziz tasvirleri, sağ kanadında üst panelde Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Beytüllahim'e yolculuk, Doğum, sol kanattaki üst panelde Üç müneccimin tapınması, Masum çocukların katliamı, Mısır'a kaçış, İsa'nın mabete takdimi, Zekeriya'nın öldürülmesi; sağ kanattaki orta panelde Elizabeth'in takip edilmesi, Vaftizci Yahya'nın görevlendirilmesi, Vaftizci Yahya'nın kehaneti, İsa'nın Vaftizci Yahya ile buluşması, Vaftiz, Kana düğünü; sol kanattaki orta panelde Şarap mucizesi, Ekmeklerin ve balıkların çoğaltılması, Havarilerin görevlendirilmesi, Kör adamın iyileştirilmesi, Lazarus'un diriltilmesi; sağ kanattaki alt panelde Kudüs'e giriş, Son Akşam Yemeği, İhanet, İsa Platus önünde, sol kanattaki alt panelde İsa Golgota Yolunda, İsa çarmıhta, İsa'nın Çarmıhtan indirilmesi, İsa'nın gömülmesi, Kadınlar boş mezar başında, İsa'nın cehenneme inişi, İsa'nın göğe çıkışı. Bu panelin altında aziz tasvirleri; Girişin üstünde ise Başkalaşım sahnesi yer almaktadır.

 

tokalı kilisesiYeni Tokalı enlemesine dikdörtgen planlı, basit beşik tonozludur. Doğu duvarında kemerlerle birbirine bağlı dört sütun, sütunların arkasında yükseltilmiş bir koridor, koridordan sonra ana apsis ile iki yan apsis yer alır. Beşik tonozlu nefinde İsa'nın siklusu kronolojik sıraya göre daha çok kırmızı ve mavi renkler kullanılarak  işlenmiştir. Lapis mavisi, Tokalı Kilise'yi diğer kiliselerden ayıran en önemli özelliğidir.
 

Enlemesine nefte, Aziz Basil'in hayatı, çeşitli azizlerin tasviri ve çoğunluk İsa'nın mucizelerine ait sahneler yer alır. Kilise 10. yüzyılın sonuna ve 11. yüzyılın başına tarihlenmektedir.

 

Sahneleri: Tonozun kuzey kanadında Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Doğum ve Üç müneccimin tapınması, tonozun kuzey duvarında Yusuf'unLapis mavisi birinci rüyası, Beytullahim'e yolculuk, altında nişler içinde sekiz aziz tasviri, en altta ise Vaftizci Yahya'nın çağırılması, İsa'nın Vaftizci Yahya ile buluşması, Vaftiz, İsa'nın mabete takdimi, Matta'nın görevlendirilmesi, Havarilerin görevlendirilmesi, Kana düğünü; batı kanadında Mısır'a kaçış, İsa'nın denenmesi, İsa 12 yaşındayken mabette, tonozun merkezinde İsa'nın göğe yükselişi ve Havarilerin tanrı yolunda görevlendirilmesi; tonozun güney kanadında İlk diakonlar, Pentakost ve Havarilerin tanrı yolunda görevlendirilmesi; Tonozun güney duvarında tanımlanamayan melekler, altında nişler içinde aziz tasviri, en altta ise Zengin adamın oğlunun iyileştirilmesi, Jairus'un kızının iyileştirilmesi, Felçlinin iyileştirilmesi, Lazarus'un diriltilmesi, Kudüs'e giriş ve son yemek; batı kanadında Ayakların yıkanması; Ana apsiste İsa çarmıhta, İsa'nın çarmıhtan indirilmesi, Kadınlar boş mezar başında, İsa'nın cehenneme inişi; ana apsisin ön cephesinde İlk diakonlar, İsa ve Samarralı kadın, niş içinde Meryem ve çocuk İsa; kuzey apsiste ise Peygamberlerin görünümü ve Melekler.

 

kapadokya tokalı kilisesi kaya kilisesi en eski kaya kilisesi goreme open air museum goreme open air museum kapadokya acik hava muzesi

 


Matiana Travel Museum Hotel Matiana Travel Museum Hotel Indigo Group of Company Worldwide network of Boutique Style travel agencies & Luxury travel services Lil'a Restaurant Cross Golf Cappadociaonline Boutique Style Hotels

 

Orta Mah. Uzundere Cad. no:15/A  Goreme 50180  Cappadocia - Nevsehir, Turkey 

Phone: +90 (0)384 2712902    Fax: +90 (0)384 2712903 

 

All Rights Reserved. 2011 INDIGO TURIZM SAN. TIC. LTD. STI

Cappadociaonline is a proud member of

Indigo Turizm