Cappadocia

Museum Hotel

CUSTOMIZE YOUR OWN TRAVEL IN CAPPADOCIA                                                                                                    "Over 12 years experience of customized travel in Turkey"

I am looking to travel 

I plan on traveling

I would like to travel for  

I have researched my trip

Travel Agency

Exclusively Private

KILICLAR KİLİSESİ

 

Kılıçlar vadisinde Göreme Açık Hava Müzesi'nin yaklaşık 600m. kuzey doğusundadır. Haç planlı, dört sütunlu, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu, batı köşe mekanları, düz tavanlı, doğu mekanları kubbeli olup üç apsislidir. Kilise'nin içi oldukça zengin bir şekilde fresklerle süslenmiş olup uzun bir İncil siklusunu içermektedir. Kılıçlar Kilisesi, 9. yüzyıl sonlarına, 10. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir. 

 

Sahneleri: Peygamberlerin görünümü, Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Yusuf'un Meryem'i suçlaması, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Yusuf'un rüyası, Mısır'a kaçış, İsa'nın mabete takdimi, Vaftizci Yahya'nın görevlendirilmesi, Vaftizci Yahya ile İsa'nın buluşması, Vaftiz,  İsa ve Zakkeus, Kör adamın iyileştirilmesi, Lazurus'un diriltilmesi, Kör adamın iyileştirilmesi, Lazarus'un diriltilmesi, Kudüs'e giriş, Son akşam yemeği, Ayakların yıkanması, Havarilerin kominyonu (Kutsal ekmek ve şarapla takdis edilmesi), İhanet, İsa Hanna ve Kayafa önünde, İsa Platus önünde, Petrus'un İsa'yı inkarı, İsa Golgota yolunda, İsa çarmıhta, İsa'nın çarmıhtan indirilmesi, İsa'nın gömülmesi, İsa'nın cehenneme inişi, Kadınlar boş mezar başında, Havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa'nın göğe çıkışı, Pentakost, Meryem'in ölümü ve aziz tasvirleri.

 

KILICLAR CHURCH kiliclar kilisesi
   
goreme acik hava muzesi kapadokya goreme


Matiana Travel Museum Hotel Matiana Travel Museum Hotel Indigo Group of Company Worldwide network of Boutique Style travel agencies & Luxury travel services Lil'a Restaurant Cross Golf Cappadociaonline Boutique Style Hotels

Orta Mah. Uzundere Cad. no:15/A  Goreme 50180  Cappadocia - Nevsehir, Turkey 

Phone: +90 (0)384 2712902    Fax: +90 (0)384 2712903 

 

All Rights Reserved. 2011 INDIGO TURIZM SAN. TIC. LTD. STI

Cappadociaonline is a proud member of

Indigo Turizm