Cappadocia

Museum Hotel

CUSTOMIZE YOUR OWN TRAVEL IN CAPPADOCIA                                                                                                    "Over 12 years experience of customized travel in Turkey"

I am looking to travel 

I plan on traveling

I would like to travel for  

I have researched my trip

Travel Agency

Exclusively Private

SELÇUKLULAR DEVRİNDE KAPADOKYA (1071-1299)

 

Selçuklu Türkleri' nin Anadolu'ya girmesiyle yeni bir dönem başlar. İran ve Mezopotamya bölgesindeki zaferlerinin ardından  11. yüzyılın ikinci yarısında Türkler Anadolu'ya hızla yerleştiler. 1071 yılında Malazgirt ovasında Bizans İmparatoru Romanos Diogenes Selçuklu Hükümdarı Alparslan karşısında büyük bir yenilgiye uğrar ve esir alınır. 1080 yılında Süleyman Şah Konya'yı başkent yaparak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurar. 1082 de Kayseri Türkler'in eline geçer. Aksaray, Niğde gibi şehirler imar edilir. Fethedilen yerlerde birçok kervansaray, cami, medrese ve türbe gibi eserler yapılır.

 

Anadolu'nun Selçuklu Türkleri tarafından fethi, Patrikhane'nin Kapadokya Bölgesi'ndeki idari etkinliğini etkilememiş, ancak 14. yüzyıldan sonra sayı ve statülerini azaltmıştır.

 

 

SELJUK PERIOD

selcuklu


Matiana Travel Museum Hotel Matiana Travel Museum Hotel Indigo Group of Company Worldwide network of Boutique Style travel agencies & Luxury travel services Lil'a Restaurant Cross Golf Cappadociaonline Boutique Style Hotels

Orta Mah. Uzundere Cad. no:15/A  Goreme 50180  Cappadocia - Nevsehir, Turkey 

Phone: +90 (0)384 2712902    Fax: +90 (0)384 2712903 

 

All Rights Reserved. 2011 INDIGO TURIZM SAN. TIC. LTD. STI

Cappadociaonline is a proud member of

Indigo Turizm